Jaarvergadering HSV Alfheim 2022

Categorie:
 
Daar waar we vorig jaar nog de jaarvergadering moesten annuleren door de regels van Corona, hebben we dit jaar gekozen om de vergadering te verplaatsen naar een datum waarop we verwachte dat de regels niet meer actief zouden zijn. Gelukkig zijn dan ook alle beperking opgeheven en kunnen we op 7 mei eindelijk de jaar vergadering houden. Omdat door de corona we ook de feestavonden gemist hebben willen we direct na de jaar vergadering de feestavond houden. Hierdoor is de opzet wel veranderd van de jaarvergadering en de feestavond.

Voor de pauze zullen we de begroting, de financiale cijfers, VBC en bestuurs verkiezingen met onze leden door nemen. Tijdens en na de pauze zal de feestavond en prijs uitreikingen van de competities worden ingehaald. Helaas is dan de feestavond korter als normaal en zullen daarom alleen de leden die de top 3 posities bekleden per competitie naar voor worden geroepen en in het zonnetje worden gezet. Wel geld nog steeds voor elk lid die heeft mee gedaan aan een competitie dat er een presentje klaar ligt voor je als je naar de feestavond komt.
 

Agenda 
1. Opening
2. Vastellen agenda
3. Notulen jaar vergadering 2021
4. Jaarverslag penningmeester 2021 / Begroting 2022
5. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
6. Mededeling Voorzitter
7. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en herkiesbaar is Secretaris : M.Coolen
b. Aftredend en herkiesbaar : W. Sahalessy
c. Aftredend en niet herkiesbaar is Commissaris : G.Adriaans
d. Aftredend en niet herkiesbaar : R. Cleijsen
e. Kiesbaar Commissaris : M. Mathijssen
f. Kiesbaar Commissaris : R. van Kessel
8. VBC
9. Rondvraag

 

 

Jaarvergadering 2020

Categorie:
 

De jaarvergadering voor het seizoen 2020 is weer een gevulde avond, op de agenda voor deze avond staat reeds.

 1. Opening
 2. Vastellen agenda
 3. Notulen jaar vergadering 2019 / Jaarverslag 2019
 4. Jaarverslag penningmeester 2019 / Begroting 2020
 5. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
 6. Mededeling Voorzitter
 7. Pauze
 8. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar is Penningmeester : W. Sahalessy
  2. Aftredend en herkiesbaar is Commissaris : R. Cleijsen
  3. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot 30 minuten vóór aanvang van de vergadering,
 9. Activiteiten 2020 HSV Alfheim
 10. VBC
 11. Rondvraag

Wil je je dus aanmelden email dan onze Secretaris.

Voor de notulen van de jaarvergadering 2019 kunt u hier alvast terug lezen.