Karper Competitie 2020 Eerste weekend

Categorie:
 

Afgelopen weekend was het dan zo ver, het begin van de tweede wedstrijd van het seizoen 2020. Wat is het toch een uniek jaar aan het worden. We hadden in het begin van het jaar stiekem het idee al laten varen om uberhaupt nog iets van een competitie te kunnen organiseren. Daarmee ging het 45ste bestaans jaar in de boeken als een aparte jaargang, er is wat te vieren maar niet de ruimte om het te vieren. daarom zijn we juist zo blij nog wat kleine dingen te kunnen organiseren op en aan de vijver binnen de huidige regels van de pandemie. Eerder in het jaar is het koningsvissen geweest en nu op het einde van het jaar de KarperCompetitie.

Op vrijdag begon de eerste helft van dit tweeluik en wat een helft is het geworden, de vangsten zijn boven verwachting en de gewichten liepen uiteen van 4 kilo tot aan 15,2 kilo. De koppels die dit weekend hebben mee gevist waren dan ook erg enthousiast en hebben genoten van een mooi weekend met plezier en vis.

Wil je weten hoe de vangsten waren kijk dan op de uitslag pagina. Of meer benieuwd naar de sfeer kijk dan even rond tussen de Fotos.

Let op komend weekend is het tweede deel van deze competitie en is wederom D'n Ballast gesloten voor alle bezoek.

Annulering Koppel competities

Categorie:
 
Helaas, gisteren hebben we besloten de Koppel-dag en Koppel-nacht activiteiten van HSV Alfheim voor het seizoen 2020 niet door te laten gaan. Gezien de regels waar we ons aan moeten houden en de aanmeldingen die er reeds zijn is het bestuur van mening dat we deze activiteiten dit jaar niet kunnen organiseren. Omtrent de zoutwater competitie zal later nog communicatie volgen of we deze wel of niet binnen de huidie spelregels georganiseerd gaan krijgen. Voor de karper competite geldt nog steeds dat dit wel mogelijk is met aanpassingen.
Let op tijdens een activiteit is wegens corona geen publiek aan de vijver toegestaan tijdens een activiteit.
met vriendelijke groet
HSV Alfheim

Competitie reglement “HSV Alfheim”

Categorie:

Dit wedstrijdreglement geldt voor alle officiële wedstrijden

Algemene regels Competities
 1. Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
 2. De loting van de steknummers zal plaats vinden aan de waterkant.
 3. Gevist mag worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak.
 4. Deelnemers mogen geen hulp van andere aanvaarden, met uitzondering van mindervalide. Zij mogen indien hun handicap dit noodzakelijk maakt hulp aanvaarden.
 5. Iedereen wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen (hetzij 1 meter links of rechts van het nummer).
 6. Het gebruik van een vlonder is toegestaan, indien de voorkant bij aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet overschrijdt. Er mag geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht.
 7. Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan.
 8. Het is toegestaan meerdere hengels (topsets)gereed te maken (hetzij niet beaast). Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een tweede hengel uit te peilen of met een tweede hengel bij te cuppen.
 9. Na het eerste signaal gaat de wedstrijd direct van start.
 10. Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beëindigd, waarna onmiddellijk dient te worden binnengehaald. De vis die tijdens dit signaal gehaakt is telt gewoon mee.
 11. Er mag bij aanvang wedstrijd één keer zwaar aangevoerd worden, daarna geen “grote voerballen”meer, maar alleen licht bijvoederen of cuppen .
 12. Alle door de minister aangewezen aassoorten zijn toe gestaan m.u.v. verse de vase. Ten aanzien van het aas is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde made en lokaas waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan.
 13. De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.
 14. Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet van minimaal 2,5 meter lengte, en minimaal een diameter van 40 cm (leefnet code)
 15. Elke gevangen vis telt, met uitzondering van paling, snoek, snoekbaars en vis kleiner dan 15 cm.
 16. Karper telt mee, maar mag niet in leefnet bewaard worden. De visser die een karper vangt dient deze zelf te laten zien bij de weegploeg van zijn vak. Daarna kan de vis teruggezet worden. Voor karper geldt ongeacht grootte 2kg.
 17. Het gebruik van een katapult is bij wet verboden. Gebruik op eigen risico.
 18. Na de wedstrijd wordt de vis gewogen en geteld. Deelnemer wordt geacht bij het wegen aanwezig zijn en paraaf te zetten voor akkoord.
 19. De jeugd wordt gevist op stuks en dameswedstrijden  wordt gevist op lengte. Bij gelijke stand is de grootste vis doorslaggevend . (dit is voor zowel Jeugd en Dames)
 20. De gebruikte weegschalen zijn alle geijkt. Er zal per sector één weegschaal gebruikt worden.
 21. Het is verplicht de vangst te laten wegen.
 22. Bij uitsluiting of diskwalificatie is de wedstrijdcommissie niet verplicht de gemaakte onkosten te vergoeden (inschrijfgeld, aas of dergelijke).
 23. De wedstrijdcommissie mag bij extreem weer de wedstrijd onderbreken of te staken. Bij staking zal de wedstrijd meetellen als er meer als 2/3 van de tijd gevist is.
 24. Indien men vroegtijdig stopt mag er voor de andere vissers geen hinder ontstaan (emmers spoelen, overtollig voer in het water gooien etc.). Ook nu telt, vangst laten wegen.
 25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. Deze beslissing is bindend.
 26. Het haak aas moet zinken. Ook pellets – hondenbrokken – brood en voer moeten zinken. Overtreding hiervan kan tot diskwalificatie leiden!!

Karper Competitie

 1. Alle karpers dient direct na de vangst gewogen en gefotografeert te worden door de wedstrijd controleur. Karpers die niet gewogen en gefotografeerd worden tellen niet mee in de uitslag karpers mogen niet bewaart worden in een Bewaarzak/Weighsling voor een langere periode.
 2. Voor aanvang van de wedstrijden wordt er geloot om de visstekken. De wedstrijden zullen allemaal van Vrijdag 18.30u tot zondagochtend 10.00u gevist worden. De loting zal bij alle wedstrijden om 17.30u plaatsvinden, dus wees op tijd aanwezig! Bij de loting wordt de naam van een koppel getrokken en deze mag dan een stek kiezen, dit herhaalt zich tot iedereen een stek heeft gekozen. Er zijn in totaal 7 stekken over de gehele vijver verdeeld.

De wedstrijdcommissie

 

Activiteiten en competities 2020

Categorie:
 

Vanuit het bestuur van HSV Alfheim willen we je de allerbeste wensen voor 2020 wensen. Wij hopen je dit jaar weer tegen te komen genietend van het vissen en de natuur op onze mooie vijver.

Ook in 2020 zijn er weer verschillende activiteiten en Competities waar je aan kunt deelnemen. Voor alle activiteiten en Competities geldt een aanmelding plicht ,zonder aanmelding kan je niet deelnemen. waar nodig dient het inschrijfgeld bij aanvang te worden voldaan bij de organisatie van de activiteit.  Helaas is de Karper Competitie voor het komend jaar al vol en kun je je niet meer aanmelden voor dit seizoen.

Voor het gehele overzicht en om aan te melden kun je in de Agenda voor 2020 terecht.

Wedstrijduitleg

Categorie:

Zomeravond competitie. Deze wedstrijden worden gehouden op D’n Ballast en er wordt gevist in EEN groep (gewicht en stuks). Zomeravond competitie bestaat uit acht wedstrijden waarvan er vijf meetellen. Het inschrijfgeld (€15) moet  bij de 2e wedstrijd betaald zijn .Deze zomeravond wedstrijden tellen mee voor de Frans van Elderen bokaal.

Witvis koppel Competitie Deze wedstrijden worden gehouden op de d'n Ballast. De competitie bestaat uit 1 wedstrijd . Meetellend voor de Frans van Elderen bokaal.

Koningsvissen Jaarlijkse wedstrijd voor de titel koningsvisser van het jaar. Er wordt gevist op D’n Ballast. Als traditie vist men deze wedstrijd altijd op de zaterdag voor of na 21 juni. Meetellend voor de Frans van Elderen bokaal.

Jeugdkampioenschap Wedstrijd wordt gevist op D’n Ballast, prijsuitreiking direct na de wedstrijd aan het water.

Dameskampioenschap De dames vissen tegelijkertijd met de jeugdwedstrijd. deze prijsuitreiking is op de jaarlijkse prijsuitreiking.

Zoutwater Competitie De zoutwater competitie wordt jaarlijks gehouden op de MS Pirate II vanuit de Vlissingen. De kosten voor deze wedstrijd bedragen 40 € en voor aas wordt 10 € gerekend.

Karper Competitie De karper competitie wordt jaarlijks gehouden op D'n Ballast, het is een koppel wedstrijd die over 2 wedstrijden wordt bepaald. 1 wedstrijd in het begin van het seizoen en 1 in op het iende van het seizoen.

Selectiewedstrijden Leden die mee willen doen aan de federale selectiewedstrijden kunnen zich hier voor opgeven. Voor meer informatie kunt u zich melden bij de wedstrijdcommissie, let wel op de sluitingsdatum. Bij inschrijving dient men het inschrijfgeld zelf voor te schieten, na de deelname krijgt men dit bedrag terug via de Penningmeester