Jaarvergadering 2020

Categorie:
 

De jaarvergadering voor het seizoen 2020 is weer een gevulde avond, op de agenda voor deze avond staat reeds.

 1. Opening
 2. Vastellen agenda
 3. Notulen jaar vergadering 2019 / Jaarverslag 2019
 4. Jaarverslag penningmeester 2019 / Begroting 2020
 5. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
 6. Mededeling Voorzitter
 7. Pauze
 8. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar is Penningmeester : W. Sahalessy
  2. Aftredend en herkiesbaar is Commissaris : R. Cleijsen
  3. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot 30 minuten vóór aanvang van de vergadering,
 9. Activiteiten 2020 HSV Alfheim
 10. VBC
 11. Rondvraag

Wil je je dus aanmelden email dan onze Secretaris.

Voor de notulen van de jaarvergadering 2019 kunt u hier alvast terug lezen.