Wedstrijd Reglement HSV Alfheim

Wedstrijdreglement “HSV Alfheim”

 1. Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
 2. De loting van de steknummers zal plaats vinden aan de waterkant.
 3. Gevist mag worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak.
 4. Deelnemers mogen geen hulp van andere aanvaarden, met uitzondering van mindervalide. Zij mogen indien hun handicap dit noodzakelijk maakt hulp aanvaarden.
 5. Jeugd en dames mogen geholpen worden met: peilen, beazen, scheppen en onthaken.
 6. Iedereen wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen (hetzij 1 meter links of rechts van het nummer).
 7. Het gebruik van een vlonder is toegestaan, indien de voorkant bij aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet overschrijdt. Er mag geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht.
  Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan.
 8. Het is toegestaan meerdere hengels (topsets)gereed te maken (hetzij niet beaast). Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een tweede hengel uit te peilen of met een tweede hengel bij te cuppen.
 9. Na het eerste signaal gaat de wedstrijd direct van start.
  Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beëindigd, waarna onmiddellijk dient te worden binnengehaald. De vis die tijdens dit signaal gehaakt is telt gewoon mee.
 10. Er mag bij aanvang wedstrijd één keer zwaar aangevoerd worden, daarna alleen licht bijvoederen. Voor de Karper competitie is dit maximaal 1 Kg bij aanvang.
 11. Alle door de minister aangewezen aassoorten zijn toe gestaan m.u.v. verse de vase.
 12. De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.
 13. Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet van minimaal 3 meter lengte, en minimaal een diameter van 40 cm (leefnet code). Tijdens de karper competitie moet elke vis gewogen worden door de controleur na vangen en direct terug worden gezet.
 14. Elke gevangen vis telt, met uitzondering van paling, snoek en snoekbaars.
  Karper telt mee, maar mag niet in leefnet bewaard worden. De visser die een karper vangt dient deze zelf te laten zien bij de weegploeg van zijn vak. Daarna kan de vis teruggezet worden. Kruis karper mag gewoon in het leefnet bewaard worden.
 15. Na de wedstrijd wordt de vis gewogen en geteld. Deelnemer wordt geacht bij het wegen aanwezig zijn
 16. De gebruikte weegschalen zijn alle geijkt. Er zal per sector één weegschaal gebruikt worden.
  Het is verplicht de vangst te laten wegen.
 17. Bij uitsluiting of diskwalificatie is de wedstrijdcommissie niet verplicht de gemaakte onkosten te vergoeden (inschrijfgeld, aas of dergelijke).
 18. De wedstrijdcommissie mag bij extreem weer de wedstrijd onderbreken of te staken. Bij staking zal de wedstrijd meetellen als er meer als 2/3 van de tijd gevist is.
  Indien men vroegtijdig stopt mag er voor de andere vissers geen hinder ontstaan (emmers spoelen, etc.). Ook nu telt, vangst laten wegen.
 19. Het is tijdens wedstrijden op de Ballast verboden drijvend te vissen en te voeren.
  Overtreding hiervan kan tot diskwalificatie leiden!!
 20. Tijdens wedstrijden is het nuttige van Alcoholische drank en of Drugs verboden en resulteert in acute diskwalificatie.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. Deze beslissing is bindend.