Karper Competitie 2024

 geannuleerd 5427911
 Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering op 2 maart 2024 in Cultureel Centrum Den Heuvel Alphen, heeft het bestuur van HSV Alfheim, na intern overleg, besloten om alle activiteiten rondom de karper afdeling te annuleren. Het bestuur heeft geconcludeerd dat er momenteel te veel onrust heerst om een dergelijke activiteit te organiseren. Intern zal er gekeken worden of een dergelijke activiteit in de toekomst weer terug op de agenda geplaatst kan worden.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur
HSV Alfheim Alphen

Wedstrijd Reglement HSV Alfheim

Wedstrijdreglement “HSV Alfheim”

 1. Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
 2. De loting van de steknummers zal plaats vinden aan de waterkant.
 3. Gevist mag worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak.
 4. Deelnemers mogen geen hulp van andere aanvaarden, met uitzondering van mindervalide. Zij mogen indien hun handicap dit noodzakelijk maakt hulp aanvaarden.
 5. Jeugd en dames mogen geholpen worden met: peilen, beazen, scheppen en onthaken.
 6. Iedereen wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen (hetzij 1 meter links of rechts van het nummer).
 7. Het gebruik van een vlonder is toegestaan, indien de voorkant bij aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet overschrijdt. Er mag geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht.
  Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan.
 8. Het is toegestaan meerdere hengels (topsets)gereed te maken (hetzij niet beaast). Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een tweede hengel uit te peilen of met een tweede hengel bij te cuppen.
 9. Na het eerste signaal gaat de wedstrijd direct van start.
  Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beëindigd, waarna onmiddellijk dient te worden binnengehaald. De vis die tijdens dit signaal gehaakt is telt gewoon mee.
 10. Er mag bij aanvang wedstrijd één keer zwaar aangevoerd worden, daarna alleen licht bijvoederen. Voor de Karper competitie is dit maximaal 1 Kg bij aanvang.
 11. Alle door de minister aangewezen aassoorten zijn toe gestaan m.u.v. verse de vase.
 12. De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.
 13. Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet van minimaal 3 meter lengte, en minimaal een diameter van 40 cm (leefnet code). Tijdens de karper competitie moet elke vis gewogen worden door de controleur na vangen en direct terug worden gezet.
 14. Elke gevangen vis telt, met uitzondering van paling, snoek en snoekbaars.
  Karper telt mee, maar mag niet in leefnet bewaard worden. De visser die een karper vangt dient deze zelf te laten zien bij de weegploeg van zijn vak. Daarna kan de vis teruggezet worden. Kruis karper mag gewoon in het leefnet bewaard worden.
 15. Na de wedstrijd wordt de vis gewogen en geteld. Deelnemer wordt geacht bij het wegen aanwezig zijn
 16. De gebruikte weegschalen zijn alle geijkt. Er zal per sector één weegschaal gebruikt worden.
  Het is verplicht de vangst te laten wegen.
 17. Bij uitsluiting of diskwalificatie is de wedstrijdcommissie niet verplicht de gemaakte onkosten te vergoeden (inschrijfgeld, aas of dergelijke).
 18. De wedstrijdcommissie mag bij extreem weer de wedstrijd onderbreken of te staken. Bij staking zal de wedstrijd meetellen als er meer als 2/3 van de tijd gevist is.
  Indien men vroegtijdig stopt mag er voor de andere vissers geen hinder ontstaan (emmers spoelen, etc.). Ook nu telt, vangst laten wegen.
 19. Het is tijdens wedstrijden op de Ballast verboden drijvend te vissen en te voeren.
  Overtreding hiervan kan tot diskwalificatie leiden!!
 20. Tijdens wedstrijden is het nuttige van Alcoholische drank en of Drugs verboden en resulteert in acute diskwalificatie.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. Deze beslissing is bindend.

Uitslag Dames Bokaal 2023

 

Zaterdag 3-6-2023 was er dan weer de vaste Dames Bokaal 
Op de vijver wisten enkele dames de strijd met elkaar aan te binden.

Om 11:15 was de loting van de stekken en mochten ze gaan opbouwen.
Sommige geholpen door hun man en sommige geheel zelfstandig wisten ze om 12:15 klaar te zitten voor een strijd van 4 uur.

 Na 4 uur vissen wisten ze totaal 31 KIlo vis voor weging aan te bieden. En was de winnaar bekend.

1ste plaats - Joyce Coolen
2de Plaats - Margriet Wouters
3de plaats Shelleys Erdelmann

Op de jaarlijkse Jaarvergadering/Feestavond zullen de bekers worden uitgereikt. 

 

Voor de fotos van deze dag Klik hier

 

Dames Bokaal 2023

Dames Bokaal 2023

Komende zaterdag is het dan zover, de dames bokaal 2023, Dit jaar is het anders de dames vissen los van het koningsvissen en hebben de vijver voor zichzelf. Deze wedstrijd telt mee voor de Frans van Elderen bokaal.

 Let op de vijver is vanaf 11:15 gesloten voor vrij vissen.

Deze wedsrijd start om 11:15 met een trekking van de stekken en eindigd om 18:00 uur

Wil je je dus aanmelden Email naar onze Wedstrijd Commissie en vermeld voor welke Competitie je je wil inschrijven.

HSV Alfheim - Dames Competitie 2023

 

 

Wedstrijd uitleg

Zomeravond competitie. Deze wedstrijden worden gehouden op D’n Ballast en er wordt gevist in EEN groep (gewicht en stuks). Zomeravond competitie bestaat uit acht wedstrijden waarvan er vijf meetellen. Het inschrijfgeld (€15) moet  bij de 2e wedstrijd betaald zijn .Deze zomeravond wedstrijden tellen mee voor de Frans van Elderen bokaal.

Koningsvissen Jaarlijkse wedstrijd voor de titel koningsvisser van het jaar. Er wordt gevist op D’n Ballast. Als traditie vist men deze wedstrijd altijd op de zaterdag voor of na 21 juni. Meetellend voor de Frans van Elderen bokaal.

Jeugdkampioenschap Wedstrijd wordt gevist op D’n Ballast, prijsuitreiking direct na de wedstrijd aan het water.

Dameskampioenschap De dames vissen tegelijkertijd met de jeugdwedstrijd. deze prijsuitreiking is op de jaarlijkse prijsuitreiking.

Zoutwater Competitie De zoutwater competitie wordt jaarlijks gehouden op de MS Pirate II vanuit de Vlissingen. De kosten voor deze wedstrijd bedragen 40 € en voor aas wordt 10 € gerekend.

Karper Competitie De karper competitie wordt jaarlijks gehouden op D'n Ballast, het is een koppel wedstrijd die over 2 wedstrijden wordt bepaald. 1 wedstrijd in het begin van het seizoen en 1 in op het iende van het seizoen.

Selectiewedstrijden Leden die mee willen doen aan de federale selectiewedstrijden kunnen zich hier voor opgeven. Voor meer informatie kunt u zich melden bij de wedstrijdcommissie, let wel op de sluitingsdatum. Bij inschrijving dient men het inschrijfgeld zelf voor te schieten, na de deelname krijgt men dit bedrag terug via de Penningmeester