Reglement vissen D'n Ballast

Algemeen:
 1. De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke lijst van viswateren.
 2. Hij/zij dient zich te houden aan de hierna gestelde regels en de aanvullende bepalingen vermeld op het bord nabij de ingang van de visvijver.
 3. De houder is verplicht de Vispas (dit is tevens de schriftelijke vergunning), Landelijke en Federatieve Lijst van Viswateren en eventuele aanvullingen, bij zich te hebben en op eerste vordering te tonen aan de volgende personen, nadat zij zich als dusdanig hebben bekend gemaakt:
  1. Bestuursleden van HSV Alfheim;
  2. Politieambtenaren en Boa;
  3. Controleurs van HSV Alfheim.
 4. De toegang tot D’n ballast is toegestaan vanaf 1 uur voor zonsopkomst tot 2 uur na zonsondergang. 2 uur na zonsondergang moet u de locatie hebben verlaten.
 5. Er dient te worden gevist vanaf één stek, recht vooruit en niet verder dan het midden van de vijver; met max. 2 hengels.
 6. Het is niet toegestaan om een leefnet, Bewaarzak of weighsling te gebruiken om vis te bewaren in het water; uitgezonderd zijn de wedstrijden.
 7. Het is verboden gevangen vis mee te nemen en/of te verkopen. Tevens mag er geen vis worden uitgezet. Alle gevangen vis dient zorgvuldig behandelt te worden en moet zo snel mogelijk terug in het water worden gezet.
 8. Het overmatig gebruik van alcohol en andere verdovende middelen zijn niet toegestaan en kan leiden tot intrekking van de vergunning.
 9. Het is verboden afval op de visplaats achter te laten. Al het afval, inclusief overtollig visdraad, dient mee naar huis te worden genomen in bijvoorbeeld een plastic zak.
 10. Het gebruik van ongeweekte en ongekookte particles (dit betreft: alle zaden bv. maïs, duivenvoer, etc. en noten) is verboden.
 11. OVERMATIG VOEREN EN VÓÓR-VOEREN zijn VERBODEN. Per visser heerst er een limiet van 750 gram droogvoer per dag.
 12. Open vuur en barbecueën zijn ten strengste verboden.
 13. Zorg er voor dat andere vissers geen overlast krijgen of hebben van je aanwezigheid. Honden moeten ten alle tijde aangelijnd blijven en mogen geen overlast voor de overige vissers veroorzaken.
 14. Op wedstrijddagen is de controleur of de wedstrijdcommissie bevoegd om de visser te verzoeken D’n Ballast te verlaten.
 15. De visser blijft altijd bij zijn hengels, zodat er geen hinder ontstaat voor andere vissers.
 16. Drijvend vissen met aas op het oppervlakte van het water is verboden.
 

Voor alle vissers die op karper vissen:

 1. Elke visser gebruikt voor het landen van een karper een landingsnet met een opening van minimaal 90 cm groot. Tevens is een onthaakmat waar de vis niet vanaf kan glijden door opstaande randen of kuip vormend verplicht
 2. In verband met een hoge stressgevoeligheid dient graskarper direct na het onthaken in het water terug te worden gezet.
 3. Bij het vissen op karper is het verboden om gebruik te maken van gevlochten / dyneema-lijnen’of top-elastiek (vaste hengel).
 4. Er mag maximaal met 100 gram lood gevist worden en bij gebruik van een vastlood systeem: alleen een safety-systeem.
 5. Er mag een onderkomen gebruikt worden in de vorm van een paraplu, eventueel met overwrap of een kleine vistent, van neutrale kleur groen of camouflage. (max. 3 meter breed en 3,60 meter lang à Grondzeil is toegestaan mits hij los in de tent ligt en niet langer dan 48 uur op dezelfde locatie staat). De tent mag de doorgang niet blokkeren.
 6. Het is verboden gemotoriseerd te voeren. ( dus geen gebruik van voerboten, boten, drones, etc).
 7. Het is verboden om bij het karperen secondenlijm te gebruiken.

Voor alle vissers die op Roofvissen vissen:

 1. Voor het vissen op Snoek is een onthaakmat verplicht

Voor de nachtvisser:

Onder nachtvissen wordt verstaan: het vissen tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst. Op D’n Ballast is nachtvissen toegestaan met een nachtvispas het gehele jaar.

 1. Alleen leden van HSV Alfheim welke in het bezit zijn van een geldige nachtvispas (samen met de normale visdocumenten en reglement) hebben toestemming om te mogen nachtvissen op “D’n Ballast”. Voor anderen is het verboden.
 2. Een nachtvisser mag van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst bezoek aan de vijver hebben; maar de nachtvisser is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn bezoekers en de bezoekers dienen zich aan dezelfde regels te houden; indien zij aan de waterkant verblijven.
 3. Elke nachtvisser dient toezicht te houden op de overige vissers en bezoekers. Niet opgeloste problemen moeten gemeld worden aan het bestuur; dat zo nodig maatregelen neemt.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Indien men een van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet).


  

K.E.Hengelsportvereniging H.S.V. Alfheim  

Om dit reglement uit te printen kun je hier het reglement downloaden.