Jaarvergadering HSV Alfheim 2022

Categorie:
 
Daar waar we vorig jaar nog de jaarvergadering moesten annuleren door de regels van Corona, hebben we dit jaar gekozen om de vergadering te verplaatsen naar een datum waarop we verwachte dat de regels niet meer actief zouden zijn. Gelukkig zijn dan ook alle beperking opgeheven en kunnen we op 7 mei eindelijk de jaar vergadering houden. Omdat door de corona we ook de feestavonden gemist hebben willen we direct na de jaar vergadering de feestavond houden. Hierdoor is de opzet wel veranderd van de jaarvergadering en de feestavond.

Voor de pauze zullen we de begroting, de financiale cijfers, VBC en bestuurs verkiezingen met onze leden door nemen. Tijdens en na de pauze zal de feestavond en prijs uitreikingen van de competities worden ingehaald. Helaas is dan de feestavond korter als normaal en zullen daarom alleen de leden die de top 3 posities bekleden per competitie naar voor worden geroepen en in het zonnetje worden gezet. Wel geld nog steeds voor elk lid die heeft mee gedaan aan een competitie dat er een presentje klaar ligt voor je als je naar de feestavond komt.
 

Agenda 
1. Opening
2. Vastellen agenda
3. Notulen jaar vergadering 2021
4. Jaarverslag penningmeester 2021 / Begroting 2022
5. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
6. Mededeling Voorzitter
7. Bestuursverkiezing
a. Aftredend en herkiesbaar is Secretaris : M.Coolen
b. Aftredend en herkiesbaar : W. Sahalessy
c. Aftredend en niet herkiesbaar is Commissaris : G.Adriaans
d. Aftredend en niet herkiesbaar : R. Cleijsen
e. Kiesbaar Commissaris : M. Mathijssen
f. Kiesbaar Commissaris : R. van Kessel
8. VBC
9. Rondvraag

 

 

Evenementen en Activiteiten 2022

Categorie:
 

 Wij "het bestuur van HSV Alfheim" wensen iedereen de allerbeste wensen voor 2022, en hopen elkaar weer in goede gezond langs de waterkant te ontmoeten. 

Voor het seizoen van 2022 hebben we besloten wat aanpassingen te maken op de kalender, zo is de jaarvergadering en de feestavond niet meer tijdens de koude maanden, maar hebben we deze verplaatst naar 7 mei op deze avond doen we zowel de jaarvergadering als de feestavond  op de agenda zetten.

Ook zijn alle wedstrijden nu open voor inschrijving en hopen we weer een aantal goed gevulde competities aan de waterkant te zien.

Competities die we dit jaar organiseren zijn

Karper competitie 2022

Zomeravond Competitie 2022

Konings vissen 2022

Jeugd Kampioenschap 2022

Dames Kampioenschap 2022

Voor alle activiteiten en competities kun je je nu inschrijven via de email adressen achter de links.

 

Met vriendelijke groet

Bestuur HSV Alfheim