Winter seizoen HSV Alfheim

Categorie:

 Winter Seizoen op D'n Ballast betekend onderhoud en metingen,

Zo is deze winter niet anders dan andere jaren. Het versleten informatiebord wat meer dan 30 jaar dienst had verricht is verwijderd en afgevoerd. Hiervoor in de plaats is bij de gemeente Alphen/Chaam een parkeerplaats voor Minder valide aangevraagd en geplaatst. Zo hoeven onze vis collega's die slechter ter been zijn niet de gehele parkeerplaats over met hun spullen naar de Vis steiger. Let er dus a.u.b. goed op dat we deze plaats vrij houden voor hen die het nodig hebben. Tevens wordt er op de vijver een stalling voor fietsen aangebracht om te voorkomen dat deze overal worden geplaatst. Ook zal het naambord bij de ingang van de vijver worden vervangen voor een bord die identiek is aan het oude bord (sommige oude glorie moet je niet verloren laten gaan).

Naar verwachting zal komende week de vijver volledig dicht vriezen. We willen iedereen dingend vragen het ijs niet te betreden. Ook al staat het water laag, staat er nog ruim 5 meter water onder het ijs en het is erg gevaarlijk om te betreden. Zodra dit gebeurd zal er ook vanuit het bestuur een Bord verboden het ijs te betreden worden geplaatst.

Met vriendelijke groet

Het Bestuur

 

Jaarvergadering 2021

Categorie:
 

Beste leden HSV Alfheim

Binnen HSV Alfheim is het de traditie om de jaarvergadering voor of rondom de datum van oprichting te houden. Helaas zien we, dat dit jaar een probleem gaat opleveren in verband met de Covid19 -pandemie. Hierom hebben we als bestuur besloten deze vergadering te verplaatsen naar 03-06-2021 en te combineren met de nog in te halen Feestavond en  prijsuitreiking van de wedstrijden van 2020.

Deze avond zal zowel fysiek als virtueel te bezoeken zijn. We hopen dat de deelnemers van de wedstrijden die prijzen hebben bij machte zijn hierbij aanwezig te zijn. Dit is dan ook de reden waarom we gelijk naar de maand juni gaan, en twee weken voor de Koningscompetitie deze avond organiseren.

Omdat de vergadering zowel virtueel als fysiek is zullen eventuele kandidaat aanmeldingen voor het bestuur niet uiterlijk 30 minuten voor aanvang aangemeld zijn, maar uiterlijk 27-05-2021. Dit om de stemming zo eerlijk mogelijk te kunnen aanbieden bij alle deelnemers van de jaarvergadering en niet alleen de mensen die fysiek aanwezig zijn.

Ondanks dat het ver weg is, houden we als bestuur er toch rekening mee dan de regels nog niet onbeperkt zijn. Daarom verzoeken we iedereen op voorhand aan te geven of je fysiek naar de vergadering komt of dat je liever virtueel deelneemt.

Agenda Jaarvergadering 2021

 1. Opening
 2. Vastellen agenda
 3. Notulen jaar vergadering 2020
 4. Jaarverslag penningmeester 2020 / Begroting 2021
 5. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
 6. Mededeling Voorzitter
 7. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar is Secretaris : M.Coolen
  2. Aftredend en herkiesbaar is Commissaris : G.Adriaans
  3. Aftredend en niet herkiesbaar : W. Sahalessy
  4. Kiesbaar Commissaris : ??
 8. Pauze / Prijsuitreiking wedstrijden 2020
 9. Activiteiten 2021 HSV Alfheim / Jeugd Commissie
 10. VBC
 11. Rondvraag
 

Seizoen 2021

Categorie:
 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur, en al zijn we nog niet uitgesproken over het absurde jaar 2020 willen we toch wat stipjes op de horizon gaan plaatsen van heerlijke buiten activiteiten en hopen we dat het Corona virus Covid19 geen roet in het eten gaat gooien. Daarom zal iedereen ook wel snappen dat de planning voor 2021 enigszins kan veranderen gedurende het komende seizoen of misschien hebben we geluk en kunnen we een normaal jaar met activiteiten gaan meemaken. 

Daarom hebben we wederom een goed gevulde agenda samengesteld met voor ieder wat wils, en zoals gewend van ons geen super verassingen.
Let wel op de jaarvergadering zal dit jaar anders gepland en uitgevoerd gaan worden dus lees deze goed.