Privacy Policy

Over HSV Alfheim

Deze website is eigendom van:

HSV Alfheim
Den Brem 101
5052RC te Goirle (Nederland)

De bescherming van uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?

Wanneer u het contactformulier invult, dan beschikken wij over de volgende gegevens:

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw IP-nummer
Uw telefoonnummer (optioneel)

Wanneer u ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan weten wij:

Uw naam of de naam die u in uw e-mailprogramma heeft ingevoerd
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer (optioneel)

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens worden door software waarin het contactformulier is gemaakt (Joomla!). Gegevens van informatieformulieren zijn gemaakt in RSForms Pro en worden opgeslagen op onze webserver en worden van daaruit doorgestuurd naar een van onze mailboxen. Dit gebeurt via een versleutelde verbinding, die te herkennen is aan het groene slotje en de aanduiding https:// voor de URL.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over HSV Alfheim en/of haar diensten en producten. Daarnaast worden bij (online) aanmeldingen gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, en andere gegevens die voor HSV Alfheim relevant zijn voor registratie. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen verwerken of uw aan te passen. Alle aan HSV Alfheim verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door HSV Alfheim aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

HSV Alfheim is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt HSV Alfheim om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van alle informatie omtrent HSV Alfheim. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen HSV Alfheim, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie lidmaatschappen wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van HSV Alfheim waar u lid bent.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat HSV Alfheim zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die HSV Alfheim jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van HSV Alfheim waar u lid bent.

Cookies

Naast persoonsgegevens gebruikt HSV Alfheim‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website - anoniem en als totaalcijfer - te evalueren.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je op de website van Google.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u met ons een lidmaatschap aangaat, dan is daarvan een factuur opgemaakt. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog, indien u dit wenst, binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?

U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. HSV Alfheim mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website worden geplaatst. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Geschiedenis "HSV Alfheim"

In 1974 werd er voor het eerst gesproken over het oprichten van een hengelsportvereniging.
Frans van Elderen,
Ben wijnen en
Egbert Veldhuizen

organiseerde een oprichtingsvergadering. Op deze vergadering waren 18 personen aanwezig. Deze vergadering zorgden ervoor dat op 22 Februari 1975 HSV Alfheim een officiële hengelsportvereniging werd. HSV Alfheim sloot zich aan bij federatie ’’De Dongestroom’’en federatie ’’De Maas’’, zo mochten de leden op diverse wateren in de omgeving vissen. HSV Alfheim had immers niet meteen een eigen visvijver. HSV Alfheim organiseerde in deze eerste jaren ook meerdere keren per jaar bootvistochten op het zoute water. Met het water uit de federaties en de boottochten kon de vereniging de eerste leden toch voldoende mogelijkheden bieden om lidmaatschap interessant te maken. 10 jaar later begonnen de plannen voor het realiseren van een eigen vijver serieus te worden en werden de plannen uitgewerkt. Vele gesprekken met diverse instanties gingen eraan vooraf. Zaken als locatie, inrichting, begroting enz. werden besproken. Uiteindelijk  werd in 1987 een eigen visvijver gerealiseerd. Visvijver ’’D'n Ballast’’ gelegen aan de rielseweg te Alphen was een feit. Heden heeft het grindpad richting ’’D'n Ballast’’ een eigen naam: Ballastweg. tegenwoordig vinden vele vissers per jaar de weg richting ’’D'n Ballast’’. Karpervisser, witvisser of roofvisser, voor ieder is er wat te beleven. Wij hopen dat we jullie regelmatig aan ’’D'n Ballast’’ mogen zien vissen.