Competitie reglement “HSV Alfheim”

Dit wedstrijdreglement geldt voor alle officiële wedstrijden

Algemene regels Competities

 1. Iedereen wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.
 2. De loting van de steknummers zal plaats vinden aan de waterkant.
 3. Gevist mag worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak.
 4. Deelnemers mogen geen hulp van andere aanvaarden, met uitzondering van mindervalide. Zij mogen indien hun handicap dit noodzakelijk maakt hulp aanvaarden.
 5. Iedereen wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen (hetzij 1 meter links of rechts van het nummer).
 6. Het gebruik van een vlonder is toegestaan, indien de voorkant bij aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet overschrijdt. Er mag geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht.
 7. Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan.
 8. Het is toegestaan meerdere hengels (topsets)gereed te maken (hetzij niet beaast). Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd een tweede hengel uit te peilen of met een tweede hengel bij te cuppen.
 9. Na het eerste signaal gaat de wedstrijd direct van start.
 10. Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beëindigd, waarna onmiddellijk dient te worden binnengehaald. De vis die tijdens dit signaal gehaakt is telt gewoon mee.
 11. Er mag bij aanvang wedstrijd één keer zwaar aangevoerd worden, daarna geen “grote voerballen”meer, maar alleen licht bijvoederen of cuppen .
 12. Alle door de minister aangewezen aassoorten zijn toe gestaan m.u.v. verse de vase. Ten aanzien van het aas is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde made en lokaas waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan.
 13. De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.
 14. Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet van minimaal 2,5 meter lengte, en minimaal een diameter van 40 cm (leefnet code)
 15. Elke gevangen vis telt, met uitzondering van paling, snoek, snoekbaars en vis kleiner dan 15 cm.
 16. Karper telt mee, maar mag niet in leefnet bewaard worden. De visser die een karper vangt dient deze zelf te laten zien bij de weegploeg van zijn vak. Daarna kan de vis teruggezet worden. Voor karper geldt ongeacht grootte 2kg.
 17. Het gebruik van een katapult is bij wet verboden. Gebruik op eigen risico.
 18. Na de wedstrijd wordt de vis gewogen en geteld. Deelnemer wordt geacht bij het wegen aanwezig zijn en paraaf te zetten voor akkoord.
 19. De jeugd wordt gevist op stuks en dameswedstrijden  wordt gevist op lengte. Bij gelijke stand is de grootste vis doorslaggevend . (dit is voor zowel Jeugd en Dames)
 20. De gebruikte weegschalen zijn alle geijkt. Er zal per sector één weegschaal gebruikt worden.
 21. Het is verplicht de vangst te laten wegen.
 22. Bij uitsluiting of diskwalificatie is de wedstrijdcommissie niet verplicht de gemaakte onkosten te vergoeden (inschrijfgeld, aas of dergelijke).
 23. De wedstrijdcommissie mag bij extreem weer de wedstrijd onderbreken of te staken. Bij staking zal de wedstrijd meetellen als er meer als 2/3 van de tijd gevist is.
 24. Indien men vroegtijdig stopt mag er voor de andere vissers geen hinder ontstaan (emmers spoelen, overtollig voer in het water gooien etc.). Ook nu telt, vangst laten wegen.
 25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie. Deze beslissing is bindend.
 26. Het haak aas moet zinken. Ook pellets – hondenbrokken – brood en voer moeten zinken. Overtreding hiervan kan tot diskwalificatie leiden!!

Karper Competitie

 1. Alle karpers dient direct na de vangst gewogen en gefotografeert te worden door de wedstrijd controleur. Karpers die niet gewogen en gefotografeerd worden tellen niet mee in de uitslag karpers mogen niet bewaart worden in een Bewaarzak/Weighsling voor een langere periode.
 2. Voor aanvang van de wedstrijden wordt er geloot om de visstekken. De wedstrijden zullen allemaal van Vrijdag 18.30u tot zondagochtend 10.00u gevist worden. De loting zal bij alle wedstrijden om 17.30u plaatsvinden, dus wees op tijd aanwezig! Bij de loting wordt de naam van een koppel getrokken en deze mag dan een stek kiezen, dit herhaalt zich tot iedereen een stek heeft gekozen. Er zijn in totaal 7 stekken over de gehele vijver verdeeld.

De wedstrijdcommissie